แต่ทำไมไม่สนุกดีเลยเหรอ หรือว่าเขารู้วิธีการใช้ไม่ดีเลยล่ะนะ

ที่จริงแล้ว หุ่นยนต์ดิจิทัล หรือ ChatGPT ไม่มีตัวตนหรืออารมณ์จริงๆ และยังอยู่ในช่วงการพัฒนา ดังนั้น ChatGPTสล็อตจึงไม่สามารถรู้สึกหรือเข้าใจความรู้สึกของมนุษย์เหมือนกับมนุษย์ได้ ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะมีความคิดเห็นส่วนบุคคลเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว