allone66: ปราบผีเสื้อทะลุมิติใหม่ในโลกเสมือน

allone66: ปราบผีเสื้อทะลุมิติใหม่ในโลกเสมือน

ในเมืองไทยแห่งหนึ่ง เมืองที่สวยงามและสดใส มีเรื่องราวเข้มข้นของผีเสื้อที่ทะลุมิติใหม่มายังโลกเสมือนนี้ เป็นเรื่องที่เขียนไว้ในตำนานมานานจนถึงวันนี้ ผีเสื้อที่มีความเป็นอมตะและอำนาจมหาศาล ที่มาเข้าสู่โลกมนุษย์เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับมนุษย์ต่าง ๆ ในทุกช่วงเวลาและทุกพื้นที่

มีตำนานระบุว่า ผีเสื้อเหล่านี้จะปรากฏตัวในวันที่มีดวงจันทร์เต็ม ในคืนที่สามารถเห็นวิวาทเงินได้ และความที่ผีเสื้อเหล่านี้ชอบที่จะเข้ามาแสวงหาเรื่องราวของมนุษย์ในโลกนี้ ทำให้มีความหวาดกลัวและเกรงกลัวอันร้ายแรง ทำให้คนในเมืองต้องอยู่ภายใต้ความหวาดกลัวของผีเสื้อเหล่านี้อยู่เสมอ

ตรงกันข้ามกับความหวาดกลัวที่แพร่หลายอยู่ในเมือง มีหนึ่งฮีโร่เยาวชน ผู้ไม้มากซึ่งมาช่วยชะลอการปราบผีเสื้อทะลุมิติใหม่นี้ โดยเขาต้องเจอกับการทดสอบทางอาณาบทที่มีให้เขามากมาย ทั้งชั้นที่ต้องสานตาเอาใจของผีเสื้อที่ร้ายงามนี้ และต้องสานตาเอาใจของแม่ของเขา ซึ่งเป็นความที่ทำให้เขาต้องเสี่ยงสูงเมื่อต้องสานตาเอาใจเพื่อชีวิตของเขาและชีวิตของเมืองนี้ทั้งหมด

เมื่อถึงวันที่ดวงจันทร์เต็ม ผีเสื้อทั้งหลายปรากฏตัวออกมาจากที่พักผ่อนของพวกเขา และเริ่มทำการบูชาต่อดวงจันทร์ซึ่งเป็นเจ้าภายในผีเสื้อทั้งหลาย โดยเขาต้องประทานสิ้นฟ้าสำหรับชีวิตของเขา และชีวิตของเมืองนี้ ในท้าพลังของผีเสื้อเหล่านี้ แต่ก็ยังมีหนึ่งผู้ไม้มากซึ่งปรากฏตัวออกมาอีกด้วย โดยเขาทำการบูชาดวงจันทร์เต็มถึงขี้ยิบที่ผีเสื้อเหล่านี้ ทำให้เขาได้รับพลังจากดวงจันทร์เต็ม ทำให้เขากลายเป็นเทพอสูรให้คนที่อยู่อย่างอับโกรอ ช่วยเหลือเขาในการปราบผีเสื้อทะลุมิติใหม่ในโลกเสมือนนี้

เช้าในวันถัดจากนั้น ผีเสื้อเหล่านี้ต้องหมดสิ้นดวงจันทร์เต็ม รวมถึงชีวิตตัวเองด้วย ในตอนนั้นมีเสียงกรีดร้องของผีเสื้อทั้งหลายซึ่งได้สิ้นสุดหายไปจากโลกเสมือนนี้ และก็มีเสียงแห่กรรมของผู้ไม้มากซึ่งได้เสร็จสิ้นภารกิจที่แพร่หลายอยู่ในตำนานของเมือง

เมืองไทยแห่งนี้จึงสงบเรียบร้อยอีกครั้งตามสภาพที่ราบรื่นและสดใสดั้นที่แสนงดงามในตอนที่ผีเสื้อทะลุมิติใหม่นี้และหายไปจากโลกเสมือนนี้ และที่ผู้ไม้มากซึ่งแถลงเสวยเสียวสนิทมิติต่อบาดีผีเสื้อเหล่านี้ทำให้เมืองไทยแห่งนี้สงบสุข ไม่มีความหวาดกลัวและเกรงกลัวอันร้ายแรง จงสานตาเอาใจของเขาและชีวิตของเมืองนี้ทั้งหมด

จบ.